PDF KİTAPLAR
Muhtasar Oruç İlmihâli 01 March 2014 tarihinde eklendi

SUNUŞ

Allah'a hamd, Rasûlü Muhammed'e, âilesine ve ashâbı-na salât ve selâm ettikten sonra...

Hicretin 1433. senesi Ramazan ayına yaklaşırken, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in mîrâsından pay almaya gayretli bazı kardeşlerimizle, Hâfız İbn Hacer'in ahkâm hadîslerini derlediği kitabı Bulûğu'l-Merâm'ın oruç ile ilgili kısmını okuyup şerh etmeye başlamıştık. Bu esnâda, fâide tamam olsun diye, oruç ile ilgili hükümleri özet olarak düzenli ve tertîbli bir şekilde bir araya getirme fikri doğdu.

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş