PDF KİTAPLAR
Hüküm Ve Edebleri İle Bayram Ve Muhtasar Kurban Ahkâmı 28 September 2014 tarihinde eklendi

Dilimize bayram olarak yerleşmiş özel günlerin İslâm şerîatındaki orijinal ismi العيد / 'îyd'dir.
'Îyd kelimesi; her yıl veya her ay ya da her hafta dönüp gelen günleri ve zamanları ifâde ettiği gibi, dönüp gelinerek toplanılan özel mekânları ifâde etmek için de kullanılır. Dilimizdeki yıl dönümü ve bayram yeri şeklindeki tamlamalar da bu anlamları ifâde etmektedir. Bayramlar da her yıl yeniden sevinç, coşku ve mutluluk ile dönüp geldiği için 'Îyd olarak isimlendirilmiştir. Kabrinin dönüp dolaşıp toplanılan bir bayram yeri hâline getirilmesini nehyeden Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu buyruğuyla ifâde etmiştir:

.» رِي عِيدًا وَ ا ل تَجْعَلُوا قَبَْ «
«Kabrimi 'îyd edinmeyin.» [Ebû Dâvûd]

Müslümanların kutlayacakları; sevinç, coşku ve mutluluklarını izhâr edecekleri, her sene dönüp gelen iki tane bayram/'îyd günleri vardır. Allah subhânehu ve te'âlâ'nın müslümanlar için seçip teşrî kıldığı bu bayramlar, her yıl İslâm'ın beş temel esâsından iki büyük ibâdetin akabinde kutlanır. Bunlar, Ramazan orucunun akabinde kutlanılan Îydu'l-Fıtr/Ramazan Bayramı ve Hacc ibâdetinin akabinde kutlanılan Îydu'l-Edhâ/Kurban Bayramı'dır.

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş