AKÎDE
Sıfat Âyetleri Müteşâbih midir? 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî'ye soruldu:

Soru: Sıfat âyetleri müteşâbih âyetlerden midir, muhkem âyetlerden midir?

Cevap: Sıfat âyetleri bir yönden müteşâbih âyetlerdendir. Bu, keyfiyyetleriyle ilgili olan yönüdür. Diğer bir yönden de müteşâbih âyetlerden değildir. Bu da anlamlarının zâhir olması yönündendir. Yani bu âyetlerin anlamı Arap Lüğatinde bilinmektedir. O hâlde keyfiyyet i'tibâriyle müteşâbihtirler. Çünkü Allah'ın zâtının keyfiyyetini bilmemiz mümkün değildir. Buna bağlı olarak O'nun sıfatlarının keyfiyyetini de bilmemiz de mümkün değildir. İşte bundan dolayı hadîs imâmlarından biri –ki o Ebû Bekr el-Hatîb'dir.- şöyle der: 'Nefiy ve isbât yönünden sıfatlar hakkında zât hakkında söylenen söylenebilir.'  O hâlde nasıl zâtı isbât edip nefyetmiyorsak –çünkü bu nefiy mutlak inkârcılıktır- aynı şekilde sıfatlar hakkında da isbât eder, nefyetmeyiz deriz. Nasıl zât hakkında bir keyfiyyetlendirme yapmıyorsak, sıfatlar hakkında da keyfiyyetlendirme yapmayız.

Fetâvâ eş-Şeyh el-Elbânî fî'l-Medîne ve'l-İmârât (s: 16)
Dâru'z-Ziyâ Baskısı

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş