AKÎDE
el-Halîfe ve es-Sâhib Allah'ın İsimlerinden midir? 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: el-Halîfe ve es-Sâhib Allah'ın esmâu'l-husnâsından mıdır?

Cevap: Ne el-Halîfe ne de es-Sâhib Allah subhânehu'nun isimlerinden değildir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in: 'Ey Allah'ım yolculukta sâhib, [geriye kalan] âilemde halîfe sensin.' sözleri ihbâr bâbındandır, tesmiyye bâbından değildir.

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/2/339-340]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş