KURBAN VE HAYVAN KESİMİ
Kurban Kesmenin Hükmü ve Ölüye Kurban Kesme 26 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz rahimehullah'a şöyle soruldu:

Soru: Kurban kesmenin hükmü nedir? Ölü adına kurban kesmek câiz midir?

Cevap: Âlimlerin çoğunun  görüşüne göre kurban kesmek müekked bir sünnettir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmiş ve ümmetini kurban kesmeye teşvik etmiştir.

Asıl olan, zamanı gelince hayatta olan kişinin kurbanı kendisi ve âile efrâdı için kesmesidir. Bunu yaparken ölü veya diri olan bir kimseyi bu kurbanın sevabına ortak etmesi de câizdir.

Ölü adına kurban kesmeye gelince; meselâ bir şahıs ölmeden önce malının üçte birinden kurban kesilmesini vasiyet etmişse ya da kendine ait bir vakıf kılınıp ondan (devamlı) kesilmesini istemişse, bu vakfı veya vasiyeti yerine getirecek kişiye bunu yerine getirmesi farzdır. Şayet vasiyet etmemişse veya vakfetmemişse ve bir insan adına, babası annesi veya başka bir kimse adına kurban kesmek istiyorsa bu da güzeldir. Bu, ölü adına sadaka vermenin bir çeşidi olarak kabul edilir. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in görüşüne göre ölü adına sadaka vermek câizdir.

Kurbanı kesmek yerine kıymetini sadaka olarak vermek daha iyidir düşüncesi ile kıymetini sadaka olarak vermeye gelince; eğer kurban vakıf veya vasiyyet olarak belirlenmişse vekil olan kişiye bunu değiştirip kıymetini sadaka olarak vermesi câiz değildir. Ancak  sadaka olarak bir başkası  adına kurban edilecekse o zaman bunda genişlik vardır.

Ancak Müslüman bir  kişinin eğer gücü yetiyorsa kendisi ve aile fertleri için kurban kesmesi müekked bir sünnettir ve kurbanın kıymetini sadaka olarak vermekten daha faziletlidir.

Muvaffakiyet Allah'tandır.

Mecmu'û Fetâvâ ve Makâlat Mutenevvia (18/40)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş