KURBAN VE HAYVAN KESİMİ
Bir Âile İçin Bir Kurbanın Yeterliliği ve Kurban Kesme Günleri 26 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Biz sekiz kişilik bir âileyiz, ve her sene -hamd olsun Allah'a- kurban bayramının birinci gününde sekiz tane koyunu topluca kesiyoruz. Kurban kesme gününün büyük fazîletini umarak böyle yapıyoruz. Ancak babam her sene; fukaranın nasîbini ayırdıktan sonra, âile toparlanabilsin diye bizim kurbanları dört gün içinde kesmemizi istiyor. Çok uğraşsak da onu ikna edemiyoruz ve görüşünde ısrar ediyor. Bu da her sene bizim aramızda ihtilafa sebep oluyor. Lütfen bu konuda bize bir fetvâ verin. Allah ecrinizi versin. Her sene olduğu gibi mi yapalım yoksa babamın görüşüne mi uyalım?

Cevap: Bir ev halkı için -sayıları ne olursa olsun- tek bir kurban kâfidir. Onlardan her birinin mustakil olarak kurban kesmesini gerektirecek bir şey yoktur. Kurban; kurban kesmenin meşrû kılındığı dört günden hangisinde olursa olsun câizdir. Bu günler, bayram günü ve devamındaki üç gündür. Sizin hakkınızda efdal olan babanızın talebine muvâfakat etmektir. Tâ ki birlik olsun, ihtilâf ortadan kalksın ve iyilik ve takvâda yardımlaşma meydana gelsin.

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/10/427]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş