KURBAN VE HAYVAN KESİMİ
Mübâh Olan Hayvanın Yenilmesi Haram Olan Organları Nelerdir? 26 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Hayvanın hangi azalarının yenilmesi haramdır?

Cevap: Yenilmesi mubâh olan her hayvanın şer'î kesimden sonra azalarının tümünün yenilmesi câizdir. Balık ve çekirge gibi yenilmesinin helâlliği için kesime ihtiyaç olmayan her hayvanın da bütün azalarını yemek câizdir.

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Abdullah b. Kuûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Üye: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/22/474]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş