NAMAZ
Namazda İkinci Rekatin Kıraatının Birinciden Uzun Olması Câiz midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzân el-Fevzân'a soruldu:

Soru: Burada Cuma namazı kıldırmak üzere gelen bir imâm sesli namazlarda ikinci rekatte kıraati uzatıyor, ilk rekatte ise kısa tutuyor. Bu kişinin fiili sünnete muvâfık mıdır muhâlif midir?

Cevap: Bu, evlâ olana muhâlif olarak değerlendirilir. Evlâ ve efdal olan öğle, ikindi ve diğer namazlarda birinci rekatin ikinciye göre uzun olmasıdır. Bunun tersine olması, eğer ikinci rekat birinciye nisbetle çok uzun ise hilâf-ı evlâdır. Ancak az bir uzunluk söz konusu ise, az fazlalık varsa inşâallah bunda bir mahzûr yoktur.

Mecmû'u Fetâvâ (1/2 s: 123)

Derleyenler: Hammûd b. Abdillah el-Matar ve Abdulkerîm b. Sâlih el-Mukrin

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş