NAMAZ
Duadan Sonra Elleri Yüze Sürmenin Hükmü 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh İbn 'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Duadan sonra elleri yüze sürmenin hükmü nedir?

Cevap: Duadan sonra elleri yüze sürmek hususunda [hakka] en yakın görüş onun gayr-i meşrû' olduğudur. Çünkü bu konuda vârid olan hadîsler zayıftır. Şeyhulislâm rahimehullah bu rivâyetlerle hüccet ikâme olmaz, demiştir. Bir hususta onun meşrû' olduğuna dâir sağlam bilgimiz olmadıkça veya galip zannımız oluşmadıkça, onun terki evlâdır. Çünkü şerîat mücerred zan ile –bu zan, zann-ı gâlib değilse- sâbit olmaz.

Ben duadan sonra elleri yüze sürmenin sünnet olmadığı görüşündeyim. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği üzere cuma hutbesinde yağmur için dua etmiş ve ellerini kaldırmıştı. Ama elleri ile yüzünü mesh ettiği vârid olmamıştır. Aynı şekilde Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den dua edip ellerini kaldırdığına dâir bir çok hadîs sâbit olmuş ama ellerini yüzüne sürdüğü sâbit olmamıştır.

Fetâvâ fi't-Tahâre ve's-Salât (1/803)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş