AKÎDE
Bir Hâricî İle Halîfe Me'mûn'nun Kıssası 12 October 2015 tarihinde eklendi

BİR HÂRİCÎ İLE HALÎFE ME'MÛN'UN KISSASI

İmâm Ebû Bekr Ahmed b. Ali el-Hatîb el-Bağdâdî (vefâtı: 463) şöyle anlatır:

«Bize Ebû Muhammed Yahyâ b. el-Hasen b. el-Hasen el-Munzir el-Muhtesib haber verdi ve dedi ki: Bize İsmâîl b. Saîd el-Muaddel haber verdi ve dedi ki: Bize Ebû Bekr b. Dureyd haber verdi ve dedi ki: Bize el-Hasen b. Hadır tahdîs etti ve dedi ki: Ben İbn Ebî Dâvûd'u şöyle söylerken işittim:

Hâricîlerden bir adam (Halîfe) el-Me'mûn'un huzuruna girdi.

el-Me'mûn: Seni bize muhâlefet etmeye yönelten şey nedir? dedi.

Hâricî: Allah'ın Kitâbı'ndaki bir âyettir, dedi.

el-Me'mûn: Nedir o âyet? dedi.

Hâricî: Yüce Allah'ın: 'Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.' buyruğudur, dedi.

el-Me'mûn: Bu âyetin (Allah katından) indiğine dâir bilgin var mı? dedi.

Hâricî: Evet, dedi.

el-Me'mûn: Delîlin nedir? dedi.

Hâricî: Ümmetin icmâıdır, dedi.

Bunun üzerine el-Me'mûn şöyle dedi: Tenzîl (indirilmesi) hususunda onların icmaına râzı olduğun gibi te'vîl (tefsîr ve açıklama) hususunda da onların icmaına râzı ol!

Hâricî: Doğru söyledin, esselâmu aleyke ya emîre'l-mu'minîn, dedi.

 

Târîhu Medîneti's-Selâm (Târîhu Bağdâd) (11/434)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş