AKÎDE
Allah'ın İndirdiğinden Başkası İle Hükmetmek Ne Zaman Dînden Çıkarır? 13 October 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'IN İNDİRDİĞİNDEN BAŞKASI İLE HÜKMETMEK

NE ZAMAN DÎNDEN ÇIKARIR?Allâme İmâm Ebû Bekr Muhammed b. Abdullah el-Kâdî İbnu'l-'Arabî (vefâtı: 543 hicrî) şöyle der:

«On Birinci Mes'ele: Yüce Allah'ın: 'Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.' buyruğu hakkında.

Bu buyruk hakkında müfessirler ihtilâf etmişlerdir. Bazıları şöyle der: (Bu ve devamındaki) 'kâfirlerin ta kendileridir, zâlimlerin ta kendileridir, fâsıkların ta kendileridir' buyruklarının tümü yahûdîler hakkındadır. Bazıları da der ki: 'kâfirlerin ta kendileridir' buyruğu müşrikler için, 'zâlimlerin ta kendileridir' buyruğu yahûdîler için, 'fâsıkların ta kendileridir' buyruğu da hıristiyanlar içindir. Ben de bu görüşteyim. Çünkü âyetlerin zâhiri budur. Bu İbn Abbâs, Câbir b. Zeyd, İbn Ebî Zâide ve İbn Şubrume'nin tercîhidir.

Tâvus ve ondan başkaları şöyle demişlerdir: Bu, dînden çıkaran küfür değildir. Ancak (asıl) küfrün altında kalan bir küfürdür. Bu da duruma göre değişir: Eğer kendi yanındaki ile onun Allah katından olduğunu öne sürerek hükmederse bu, onu tebdîl etmektir ve küfrü gerektirir. Eğer onunla hevâdan ve ma'siyet olarak hükmederse bu, günahkârların mağfiretine dâir Ehl-i Sünnet'in temel esasına göre mağfiret olabilecek bir günahtır.»

Ahkâmu'l-Kur'ân (2/127)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş