AKÎDE
Allah Tahtının (Arşının) Üzerindedir Yarattıklarından Ayrıdır 01 November 2017 tarihinde eklendi

İbn Ebî Hâtim şöyle der: Bize Ali b. el-Hasen b. Yezîd es-Sulemî tahdîs edip dedi ki: Babamı şöyle derken işittim: Hişâm b. Ubeydullah er-Râzî'yi şöyle derken işittim:

Bir adam cehmîlikten dolayı hapsedildi ve tevbe ettiğini söyledi. Onu imtihân etmesi için Hişâm b. Ubeydullah'a getirdiler. Hişâm ona: Allah'ın tahtının (arşının) üzerinde olduğuna, yarattıklarından ayrı olduğuna şehâdet ediyor musun? dedi. Adam: Şehâdet ederim ki Allah tahtının (arşının) üzerindedir. Ama yarattıklarından ayrıdır ne demek bilmiyorum, dedi. Bunun üzerine Hişâm şöyle dedi: Onu hapse geri götürün, çünkü o tevbe etmemiş!

Hişâm, Fakîh Ebû Hanîfe'nin arkadaşı Muhammed b. el-Hasen ashâbındandır. Muhammed onun evinde vefât etmiştir.

Şeyhulislâm İbn Teymiyye, Beyânu Telbîsi'l-Cehmiyye (1/196); Mecmûu Fetâvâ (5/49)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş