AKÎDE
İstivâyı İstîlâ Diye Te'vîl Eden İttifâk İle Cehmîdir 14 October 2021 tarihinde eklendi

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh der ki: 'Bilakis Ehl-i Sünnet ve'l-Hadîs ve ümmetin selefi, O'nun göklerin üstünde, tahtının üzerinde yarattıklarından ayrı olduğunda, O'nun zâtında yarattıklarından hiçbir şey bulunmadığında ve yarattıklarında da O'nun zâtından hiçbir şey bulunmadığında ittifâk etmişlerdir. Kitâb ve Sünnet'in nassları ile ümmetin selefinin ve sünnet imâmların icmâı da bunun üzerinedir. Hatta öncekileriyle sonrakileriyle bütün mü'minler de bu inanç üzeredirler.

Ehl-i Sünnet ve ümmetin selefi, istivâyı te'vîl ederek istîlâ anlamına geldiğini veya Allah'ın, göklerin üzerinde olduğunu nefyeden başka bir anlama geldiğini söyleyenin sapık bir cehmî olduğunda ittifâk etmiştir.'et-Tis'iniyye (s: 545)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş