AKÎDE
Allah'ın İndirdiği İle Hükmetmeyen Değil İnkâr Eden Kâfir Olur 07 October 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYEN DEĞİL

İNKÂR EDEN KÂFİR OLUR


Müfessirlerin İmâmı Şeyhulislâm Müctehid İmâm İbn Cerîr et-Taberî (vefâtı: 310 hicrî) şöyle der:

«Bu görüşler içinde doğruluk açısından benim indimde en evlâ olan şöyle diyenlerin görüşüdür: Bu âyetler Ehl-i Kitâbın kâfirleri hakkında inmiştir. Çünkü öncesindeki ve sonrasındaki âyetler onlar hakkında inmiştir ve bu âyetlerle kasdedilenler onlardır. Bu âyetler de onlar hakkındaki haberin siyâkında gelmiştir. Dolayısıyla onlar hakkında bir haber olması daha evlâdır.

Eğer birisi: Şüphesiz ki Yüce Allah bu konudaki haberi, Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenlerin tümü hakkında umûmî kılmıştır. Sen nasıl onu husûsî kılarsın? derse, denilir ki: Yüce Allah bu konudaki haberi, kitabında kendisiyle hükmettiği hükmünü inkâr eden bir topluluk hakkında umûmî kılmış ve onların hükmü terk etmelerinin, kâfirler olarak terk etme sûretinde olduğunu haber vermiştir. Allah'ın indirdikleri ile inkâr ederek hükmetmeyen herkes hakkında da kavil böyledir, o kişi İbn Abbâs'ın da dediği gibi Allah'a kâfir olmuştur. Çünkü, Allah'ın hükmünü -Allah'ın kitabında indirdiğini bildikten sonra- inkâr etmesi, nebî olduğunu bildikten sonra nebîsinin nubuvvetini inkâr etmesine eş değerdir.»

Câmiu'l-Beyân an Te'vîli'l-Kur'ân (8/468)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş