AKÎDE
Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmemek İstihlâl Etmedikçe Dînden Çıkarmayan Küçük Küfürdür 06 October 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEMEK

İSTİHLÂL ETMEDİKÇE DÎNDEN ÇIKARMAYAN KÜÇÜK KÜFÜRDÜR


Allâme İmâm Muhammed b. Ebî Bekr İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye (vefâtı: 751 hicrî)

Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler hakkındaki Mâide sûresindeki âyeti ve bu âyet hakkındaki görüşleri zikrettikten sonra şöyle der:

 
«Doğru olan şudur: Allah'ın indirdikleri ile hükmetmemek, hükmedenin hâline göre iki küfür çeşidi, büyük ve küçük küfür arasında gider gelir. Eğer bu vâkıa hakkında Allah'ın indirdikleri ile hükmetmenin vâcib olduğuna inanıyor ve bir ma'siyet olarak o hükümden sapıyor, bununla birlikte cezâlandırılmayı hak ettiğini i'tirâf ediyorsa işte bu küçük küfürdür. Eğer onun Allah'ın hükmü olduğunu yakînen bildiği hâlde vâcib olmadığına ve kendisinin bu konuda muhayyer olduğuna i'tikâd ediyorsa bu da büyük küfürdür. Eğer onun Allah'ın hükmü olduğunu bilmiyor veya onun hakkında hata ediyorsa, hatalı bir kişi olarak kabûl edilir ve onun hükmü hatalı kimselerin hükmüdür.»

 

Medâricu's-Sâlikîn (2/904-905)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş