AKÎDE
Büyük Tâğût ve Küçük Tâğût 28 February 2014 tarihinde eklendi

BÜYÜK TÂĞÛT VE KÜÇÜK TÂĞÛT

"Tâğût bazen küçük tâğût olur, bazen de büyük tâğût olur.

Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen tâğûttur. Eğer Allah'ın indirdiklerini ikrâr ve i'tirâf etmesine rağmen hükmetmiyorsa âsidir ve küçük tuğyân ile tâğûttur. Eğer bunu [Allah'ın indirdikleri ile hükmetmemeyi ve Allah'ın indirdiklerinden başkası ile hükmetmeyi] helâl görüyor ve câiz kabûl ediyorsa büyük tâğût olur. Kâfir ve sapkın olur. Eğer rüşvetten, aradaki akrabalıktan veya düşmanlıktan ya da başka bir sebepten dolayı Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmediyor ve günahkâr olduğunu biliyorsa küçük tâğût, küçük zâlim, fâcir ve âsi olur. Ancak bundan dolayı büyük küfürle kâfir olmaz."

Allâme İmâm Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz (vefâtı: 1420 hicrî)
Subulu's-Selâm şerhi Nevâkıdi'l-İslâm (s: 121)
Derleyen: Muhammed b. Nâsır el-Fihr
Takdîm: Dr. Abdulazîz b. Muhammed Âlu Abdillatîf

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş