AKÎDE
Beşerî Mahkemelere Başvurmak Zorunda Kalanın Hükmü 28 February 2014 tarihinde eklendi

BEŞERÎ MAHKEMELERE BAŞVURMAK ZORUNDA KALANIN HÜKMÜ

"Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz'dan, değerli kardeş ………'ya –Allah ona selâmet versin-

Selâmun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh ve ba'd:

6/6/1407 hicrî tarihli 2151 sayılı olarak kaydedilmiş İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna yönelttiğiniz soruda, ülkesindeki bütün mahkemeler beşerî kanûnlarla hükmeden ve onların hükmüne başvurmadıkça hakkı olan şeye ulaşamayan kişinin kâfir olup olmayacağını soruyorsunuz.

Size cevabımız şudur: Eğer bunu yapmak zorunda kaldıysa kâfir olmaz. Lâkin, onlara başvurması ancak zarûret anında ve hakkı olan şeyi ancak bu yolla elde edebilecekse olabilir. Ancak tertemiz şerîatın helâl kıldığının hilâfına bir şeyi alma hakkı yoktur. Allah cümlemizi rızâsına muvaffak kılsın. Vesselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh.'

Mecmû'u Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia (23/214)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş