NAMAZ
Sabah ve İkindiden Sonra Namaz Kılınmaz Hadîsi Sahîh midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh İmâm Abdulaziz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: Şu hadîsin sıhhat derecesi nedir: "İkindiden sonra güneş batana kadar ve sabahtan sonra güneş doğana kadar namaz yoktur. Mekke müstesnâ, Mekke müstesnâ, Mekke müstesnâ"

Cevap: Bu hadîs, 'Mekke müstesnâ' şeklindeki ziyâde ile zayıftır.
Ancak hadîsin aslı, Sahîhayn'da ve başkalarında sahâbe radıyallahu anhum'dan bir topluluktan sâbittir. Buna göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Sabahtan sonra güneş doğuncaya dek namaz yoktur. İkindiden sonra güneş batıncaya dek namaz yoktur." [Buhârî (551); Müslim (1368)] Ancak sebebe bağlı olan namazlar -âlimlerin iki görüşünden sahîh olanına göre- bu umûmdan müstesnâdır. Kusûf namazı, tavaf namazı, tahiyyatu'l-mescid namazı gibi. Çünkü -yasak vakitte bile olsa- bu namazların kılınması meşrûdur. Bu konuda onların bu umûmî yasaktan istisnâ edileceklerine dâir sahîh hadîsler vârid olmuştur. Başarıya ulaştıran Allah'tır.

Mecmu'û Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia 11/292

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş