BİD'AT
Ölülere Yâ-Sîn Sûresini Okumak 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Sevâbının ölülere ulaşması niyetiyle Yâ-Sîn sûresinin okunmasının hükmü nedir? Bu meşrû mudur? Meşrû ise delîli nedir?

Cevap: Sevâbının ölülere ulaşması niyetiyle Kur'ân okumak bid'âttır. Çünkü buna dâir herhangi bir delîl yoktur. Yâ-Sîn sûresinin ölmek üzere olan kişiye okunmasıyla ilgili vârid olan hadîs zayıftır ve hüccet olmaya elverişli değildir. Bundan dolayı böyle yapmak da câiz değildir.

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Başkan: Abdulazîz Alu'ş-Şeyh
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/2/188]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş