BİD'AT
Namazdan Sonra Duâ Etmenin Hükmü 12 Aralık 2019 tarihinde eklendi

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh’e soruldu:

Soru: İmâmın ve cemâatin farz namazın ardından duâ etmesi câiz midir değil midir?

Cevap: Hamd Allah’a aittir. Namazın ardından imâmın ve cemâatin hep birlikte duâ etmeleri bid’attir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan bir iştir. Bilakis onun duâsı namazın içindeydi. Namaz kılan rabbine münâcât etmektedir. O’na münâcâtı esnâsında duâ etmesi daha münâsiptir. Münâcât ve hitâbından ayrıldıktan sonra duâ etmesi münâsip değildir. Namazdan sonra sünnet olan ancak Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den aktarılan tehlîl, tahmîd ve tekbîr türünde zikirlerdir. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr. Allahumme lâ mânia li-ma a’tayt ve lâ mu’tıye li-ma mena’t, ve lâ yenfeu zel ceddi minke’l-ced.” derdi.

Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem’in Sahîh’de şöyle dediği sâbit olmuştur: “Kim namazın ardından otuz üç kere tesbîh eder, otuz üç kere hamd eder, otuz üç kere tekbîr eder -ki bunlar doksan dokuz olur- sonra yüzüncü de: Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr, derse günahları dökülür.” -böyle veya buna benzer buyurdu- Namazın ardından sünnet olan bunlar ve benzerleridir. Allahu a’lem.

Fetâvâ 22/519

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş