BİD'AT
Küfür Ülkesinde Cuma Namazının Hükmü 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Bizler, Çin komünist yönetiminin hükmü altında Kehâse denilen bir beldede yaşamaktayız. İnsanlardan bazısı, böyle ğayr-i İslâmî beldede Cuma namazının yeterli olmayacağını, Cuma namazını edâ ettikten sonra, mutlaka –ihtiyâten- öğlen namazının da edâ edilmesi gerektiğini söylemektedirler. Bu doğru mudur, yoksa cemaatle kılınan Cuma namazı tek başına yeterli midir?

Cevap: Herhangi bir mekânı kendilerine kalınacak yurt edinmiş Müslümanlara Cuma namazı farzdır. Müslümanların beldelerinde olmaları ile kâfirlerin beldelerinde olmaları arasında fark yoktur. Böyle bir durumda da öğlen namazı yerine Cuma namazı  yeterlidir. Cuma namazından sonra ihtiyâten öğlen namazını kılmak bid'attır. Her bid'at sapkınlıktır. O hâlde bu amelin terk edilmesi vâcibtir. Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Nâib: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/7/99-100]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş