TAHÂRET
Köpeğin Yaladığı Süt ve Benzeri Yiyeceklerin Hükmü 27 September 2016 tarihinde eklendi

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah'a soruldu:

Soru: Köpek sütten ya da başka bir şeyden yaladığında ne yapmak gerekir?

Cevap: Elhamdulillah.

Köpek hakkında âlimler üç farklı görüşte ihtilâf etmiştir:

İlki: Salyası da dâhil köpek her şeyi ile temizdir. Bu, Mâlik'in mezhebidir.

İkincisi: Kılları da dâhil her şeyi ile necistir. Bu da Şafiî'nin mezhebi ve Ahmed'ten gelen iki rivâyetten biridir.

Üçüncüsü: Kılları temiz ama salyası necistir. Bu, Ebû Hanîfe'nin mezhebi ve Ahmed'ten gelen iki rivâyetin diğeridir. Görüşlerin en sahîhi budur.

Elbiseye ya da bedene kıllarının ıslaklığı isâbet ederse bununla elbise ya da beden necis olmaz. Eğer sudan yalarsa su dökülür. Süt ve benzerlerinden yalarsa, bu durumda Mâlik'in ve ondan başkalarının görüşünde olduğu gibi âlimlerden bir kısmı bunun içileceği görüşündedirler. Âlimlerden bazısı da Ebû Hanîfe, Şafiî ve Ahmed'in mezhebinde olduğu gibi bunun döküleceği görüşündedirler. Süt çok olduğu takdîrde ise sahîh olan görüş necis olmayacağıdır. Allah daha iyi bilir.

Câmiu'l-Mesâil (7/319)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş