TAHÂRET
Her Abdest İçin Taharetlenmek Gerekir mi? 30 September 2015 tarihinde eklendi

Fazîletli Şeyh Allâme Muhammed b. Sâlih el-Useymin'e soruldu:

Soru: Her abdest için istincâ yapmak gerekir mi? Yoksa istincâ, sadece küçük hades halinde mi yapılır?

Cevap: İstincâ, ön ve arka yolun, çıkan necâset ile kirlenmesinden dolayı temizlenmesine denir. Kişi bu necâsetten temizlendiğinde o bölge temizlenmiş olur. Küçük ve büyük tuvalete çıkması dışında ikinci bir defa yıkamasına ihtiyaç yoktur.

Buna binâen, bir kimse güneş doğduktan sonra tuvalet ihtiyacını giderir, sonra istincâ ya da şer'î bir isticmâr(1), daha sonra öğle namazı vakti girerse, fercini yıkamaksızın abdest alması câiz ve sahih bir amel olur. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: {Ey îmân edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerle beraber ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da aşık kemikleriyle(2) birlikte yıkayın.} (Mâide, 6)

Allah Subhânehu ve Teâlâ bu ayette ferci yıkamayı zikretmemiştir. Bu da abdestin sadece bu dört azaya mahsus olduğuna delâlet eder. Bunlar; yüz, iki el, baş ve iki ayaktır. Ferci yıkamak ise bu bölgenin necâsetle kirlenmesinden dolayı yapılır. Bu bölge necâsetten temizlendiğinde -yeni bir necâset olması müstesna- tekrar temizlenmesine hacet yoktur.

(1) Ön ve arka yoldan çıkan necaseti taş ve benzeri silme özelliği olan bir şey ile temizlemektir. İsticmârda en az üç kez silme şartı vardır.

(2) Ayak bileğinin sağ ve sol tarafındaki iki çıkıntı kemik.


Fetâvâ Nûrun ale'd-Darb (3/31)


 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş