TAHÂRET
Cuma Hutbesi Esnasında Uyuyan Kimsenin Hükmü 07 April 2015 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna Soruldu:

Soru: Cuma hutbesi esnasında uyuyan ve ancak kamet ile uyanan kişinin hükmü nedir?

Cevap: Hamd bir ve tek olarak Allah'a âittir. Salât ve selâm O'nun rasûlünun âilesinin ve sahâbîlerinin üzerine olsun. Şuûrun kaybolmadığı hafif uyku abdesti bozmaz. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den sâbit olduğu üzere bazen yatsı namazını geciktirirdi. Öyle ki, sahabîlerden bazılarının başları uykudan öne düşerdi. Sonra kalkıp abdest almadan namaz kılarlardı.

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.


Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/5/263]

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş