AKÎDE
Hâricîlerin Peşine Düştüğü Müteşâbih Âyet 28 February 2014 tarihinde eklendi

HÂRİCÎLERİN PEŞİNE DÜŞTÜKLERİ MÜTEŞÂBİH BİR ÂYET

'Hâricîlerin peşine düştüğü müteşâbihlerden biri de Allah azze ve celle'nin şu buyruğudur: 'Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir' [Mâide, 44] Bu âyetle birlikte, 'Sonra da küfredenler rablerine (başkalarını) denk tutarlar.' [Enâm, 1] âyetini okurlar. Sonra Hak'tan gayrısıyla hükmeden bir devlet başkanı gördüklerinde, 'Muhakkak ki küfretti. Her kim de küfrederse (başkalarını) rabbine denk tutmuş ve şirk koşmuş olur. O halde bunlar müşrik yöneticilerdir.' derler. Sonra da hurûc eder ve gördüğün şu şeyleri yaparlar. Çünkü onlar bu âyeti [bâtıl ile] te'vîl etmektedirler.'

(İmâm Muhammed b. el-Huseyn el-Âcurrî (vefâtı: 360 hicrî
eş-Şerîa (s: 144) Tahkîk: Dr. el-Velîd b. Muhammed b. Seyf en-Nasr

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş