ORUÇ
Ramazân Ayında Cünüp İken İmsak Vakti Giren Ne Yapmalıdır? 13 May 2022 tarihinde eklendi

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn -rahimehullâh'a- soruldu:

Soru: Ramazân ayında cenâbet iken imsak vakti girdiğinde ne yapmak gerekir? Bu konudaki şer'î hüküm nedir?

Cevap: Oruçlu bir kimse cünüp bir haldeyken tan ağarırsa (imsak vakti girerse) bu kişinin orucu sahîhtir. Onun üzerine vâcip olan bir şey yoktur. Bunun, Allah azze ve celle'nin kitâbından ve nebîsi Muhammed sallalahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden delîli şunlardır:

'Şimdi onlara (kedınlara) yaklaşın (mübâşeret edin) ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi isteyin. Fecrin beyaz ipliğini siyah ipliğinden ayırt edinceye kadar yiyin, için.' (2/Bakara-187) Bundan dolayıdır ki Allah azze ve celle gecenin başından fecrin ayırt edilmesine [doğmasına] kadar cimâyı helâl kılmıştır. Bu da ancak fecrin doğmasından (imsak vaktinin girmesinden) sonra gusletmeyi gerektirir. Zîra, eğer bu fiil (cinsî münâsebet) bir kimseye imsak vakti girene kadar mübahsa, o kimse gecenin son anına kadar o halde kalabilir ve böylece guslü fecrin doğmasından sonraya kalır. Bunun sünnetten delîline gelince, Nebî sallalahu aleyhi ve sellem'den şu hadîs sâbit olmuştur: "Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyâlanmaksızın cenâbet olarak sabahlardı da sonra oruç tutardı." (1)

Lâkin cenâbet olan bir kimsenin temiz kalmak için gusletmeye acele etmesi en fazîletli olanıdır. Eğer gusletmezse, o zaman abdest alır. Çünkü abdest cenâbetlik hâlini hafifletir. Bundan ötürü nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e şu soru soruldu: " Bizden birisi cünüpken uyuyabilir mi? Dedi ki: Evet, sizden birisi cünüp olduğu halde abdest alıp uyusun." (2) Bu da abdestin cenâbetlik hâlini hafiflettiğine bir delîldir. Aynı şekilde bu, insanın tahâret hâli üzerine uyuması gerektiğinin de bir delîlidir. Bu tahâret ister tam olsun ki o gusüldür; ister hafifletilmiş olsun ki o da abdesttir.

Fetâvâ Nûr'un alâ'd-Darb, 7/264-265, 3869]

[1]Buhârî(1926), Müslim(1109)
[2]Buhârî(287)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş