NAMAZ
Namazdan Selâm Verdikten Sonra Elleri Yüze Sürmek 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Namazdan selâm verdikten sonra elleri yüze sürmek sünnet midir?

Cevap: Bu sünnet değildir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den ne sözlü ne de amelî olarak böyle bir şeyin vârid olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla onun ashâbından da –radıyallahu anhum- böyle bir rivâyet bilinmemektedir. Hayrın tümü tâbi olmakta, şerrin de tümü bid'at çıkarmaktadır.

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/7/72]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş