AKÎDE
Eş'arî ve Mâturidîlerden Kitâb ve Sünnet İlimlerine Hizmet Etmiş Âlimlere Karşı Tutumumuz Nasıl Olmalı? 30 June 2014 tarihinde eklendi

Allâme İmâm Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: İslam için büyük çaba sarf eden ancak Eş'arî olan öncü âlimler ve dahi davetçiler hakkındaki müslümanın duruşu nasıl olmalıdır?

Cevap: Müslümana düşen, onlar için dua etmesi ve onlar için Allah'tan rahmet dilemesidir. Çünkü te'vîlin bir kısmından vaki olan şeyler onları İslâm dîninden çıkartmaz. Nevevî, Mâzerî ve bunlar gibi bilinen ma'ruf kimselerin durumu buna örnektir. Bu te'vîlleri onları İslâm dîninden çıkartmaz. Lakin onlar bu konuda hata etmişlerdir. Allah'tan onları bağışlamasını ve doğruya isabet etmeseler dahi onlara ictihadlarında ecir vermesini dileriz. Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat indinde onlar bu te'vîlleri ile tekfîr olunmazlar. Çünkü onlar kendilerine göre muhtemel olan bir te'vîl ile te'vîl ettiler. Kasıtlı olarak şerîata muhâlefet etmeyi murâd etmediler. Onların kasdı sadece şerîatı yüceltmekti. Fakat bu te'villeriyle hata etmişlerdir.


Hadîsu'l-Mesâi mine'd-Durûs, (s: 187)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş