AKÎDE
Tâğûta Muhâkeme Olmada İstihlâl Şartı 30 June 2014 tarihinde eklendi

Şeyh Abdullah b. Şeyhilislâm Muhammed b. Abdilvehhâb rahimehullah'a soruldu:


Soru: Allah'ın Kitâbı'ndan başkasına muhâkeme olmak câiz midir?


Cevap: Bu, câiz değildir. Her kim bunun helâl olduğuna i'tikâd ederse kâfir olur. Bu münkerlerin en büyüklerinden biridir. Böyle yapanı inkâr etmek her müslümanın üzerine vâcibtir. İlimden azıcık nasibi olan bu konuda şüphe etmez.


Dureru's-Seniyye (10/252)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş