NAMAZ
Namazdan Sonra Dua Etmek 25 February 2014 tarihinde eklendi

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah'a soruldu:

Soru: İmâmın ve me'mûmun (imâma uyan kişinin) farz namazlardan sonra dua etmesi câiz midir?

Cevap: Elhamdulillah… İmâmın ve imâma uyan kişilerin namazdan sonra topluca dua etmeleri, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında olmayan bir bid'attır. Onun duası [namazdan sonra değil] namazın sonunda idi. Çünkü namaz kılan kişi Rabbine münâcatta bulunmaktadır, o hâlde münâcatı esnâsında dua etmesi daha münâsibtir. Münâcatını ve seslenişini sonlandırdıktan sonra dua etmesi ise münâsib değildir. Namazdan sonra sünnet olan sadece, tehlîl, tahmîd, tekbîr gibi Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den rivâyet edilen zikirlerdir. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra şöyle derdi: "Allah'tan başka hak ilâh yoktur, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Hükümranlık O'na aittir, hamd O'na aittir. O her şeyin üzerine güç yetirendir. Allah'ım! Senin verdiğini engelleyebilecek yoktur. Senin men ettiğini verebilecek yoktur. İ'tibâr ve şeref sahiplerine i'tibâr ve şerefleri sana karşı fayda sağlamaz." [Buhârî (844), Müslim (477)]

Sahîh'de şöyle buyurduğu sâbit olmuştur: "Her kim namazın arkasında otuz üç kere tesbîh, otuz üç kere tahmîd, otuz üç kere tekbîr ederse –ki böylelikle doksan dokuz olur- sonra da: Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey'in kadîr diyerek yüze tamamlarsa, günahları silinir." [Müslim (597)] Bu ve bunun gibi namazdan sonra sünnet olan zikirler yapılır.


Mecmû'u Fetâvâ (22/519)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş