FIKIH
Abdesti Bozan Şeyler 30 Nisan 2020 tarihinde eklendi

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

Abdesti bozan şeyler dört tanedir:

Birincisi: Az olsun çok olsun iki yoldan (ön ve arkadan) çıkan idrâr ve dışkı gibi şeyler. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: «Yahut biriniz tuvaletten gelmişse…» [Mâide, 6]

● Ön ve arka yol dışında bedenden çıkan kusmuk, kan, burun kanı ve benzerleri ise abdesti bozmaz. Ancak bunlardan dolayı abdest almak müstehaptır.

İkincisi: Baygınlık ya da uyku sebebiyle aklın gitmesi.

Abdesti bozan uykunun ölçüsü, uyuyanın duyularını kaybettiği ağır uykudur. Uykunun abdesti bozduğunun delîli, Safvân b. Assâl radıyallahu anh'ın şu hadîsidir: «Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolcu olduğumuz vakit üç gün ve gece boyunca cenâbet hâriç, dışkı, uyku ve idrârdan dolayı mestlerimizi çıkarmamamızı emrederdi.» Hadîsi, Nesâî ve Tirmizî tahrîc etmiştir ve isnâdı sahîhtir.

Üçüncüsü: Erkeğin zekerine, kadının da fercine dokunması. Nitekim Amr b. Şuayb babasından, o da dedesinden Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini aktarmıştır: «Fercine dokunan her adam abdest alsın. Fercine dokunan her kadın abdest alsın.» Hadîsi, Ahmed rivâyet etmiş, Buhâri sahîh olduğunu söylemiştir.

● Erkeğin kadına dokunması ise abdesti bozmaz. Ancak kadına şehvetle dokunduğunda ihtiyâtlı olup abdest alması güzeldir.

Dördüncüsü: Deve eti yemek. Ciğeri, kalbi, dalağı, işkembesi ve yağı gibi geri kalan diğer kısımları da böyledir.

● Etinin suyu ise abdesti bozmaz. Ancak bu su ile beraber ufak da olsa bir et parçası yemek abdesti bozar.

● Sütünü içmek de abdesti bozmaz.

Deve etinin abdesti bozduğunun delîli ise Câbir b. Semura hadîsidir: «Bir adam Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e: 'Koyun etinden dolayı abdest alayım mı?' diye sordu. Buyurdu ki: 'İstersen al, istersen alma.' Adam: 'Peki deve etinden dolayı abdest alayım mı?' diye sorunca, 'Evet, deve etinden dolayı abdest al' dedi.» Bunu, Müslim rivâyet etmiştir. Bu mesele hakkında başka hadîsler de vardır. İmâm Ahmed der ki: 'Bu konuda iki sahîh hadîs vardır; biri el-Berâe hadîsi, diğeri Câbir b. Semura hadîsidir.'


Ahmed el-Halîl *

29 Safer 1441

Çeviren: İlyas Orazgil

 

*Prof. Dr. Ahmed b. Muhammed el-Halîl
  Kasîm Üniversitesi Öğretim Üyesi.  

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş