YİYECEKLER
At ve Eşek Etinin Hükmü Nedir? 20 December 2014 tarihinde eklendi

Şeyh Ebû Salâh el-Afgânî'ye soruldu:

Soru: At ve vahşi eşek eti yemenin hükmü nedir?

Cevap: İlim ehlinin sözlerinden sahîh olan, at eti yemenin câiz olduğudur. Çünkü bu konu hakkında sahîh bir hadîs vârid olmuştur. Nitekim Sahîh-i Buhârî'de Esmâ radıyallâhu anh'tan rivâyet edilen hadîste şöyle söylemiştir: 'Biz Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında at kestik ve yedik."

Hanefî mezhebinde ise at eti yemek mekrûh görülür. Çünkü onlar (bunun mekrûh olduğunu), atların cihâdda kullanılan araçlardan olması ve atın, binek hayvanı olarak yaratılmış olması ile illetlendirirler. Fakat bu iki illet, nassın karşısında duramaz.

Vahşi eşek eti yemeye gelince, onun etinin yenmesinin câizliği hakkında ilim ehli arasında bir hilâf yoktur. Nitekim Sahîh-i Buhârî'de rivâyet edilen hadîse göre, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem'e ihramlı iken vahşi eşek eti hediye edilmiş ve o da etten yemişti.

Yasaklama sadece evcil eşek etinin yenmesi hususunda gelmiştir. Nitekim Buhâri ve Muslim'de rivâyet edilen meşhûr Ali radıyallâhu anh hadîsinde, Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem Hayber yılı (evcil eşek etlerinin) yenmesini nehyetmiştir. Allah en iyi bilendir.Kaynak:

http://altahiri.com/?p=245

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş