MUAMELÂT
Kadının, Kocasının Malından İzinsiz Tasaddukta Bulunması 16 June 2023 tarihinde eklendi

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn -rahimehullâh'a- soruldu:

Soruyu soran kadın diyor ki: Kadının, kocasının malından ölen anne babası ya da akrabâları gibi kimseler için sadaka vermesi câiz midir?

Cevâb: Şu mâlumdur ki kocanın malı kendisine aittir. Bir kimsenin malını onun izni olmadan tasaddukta bulunmak kimseye helâl değildir. Kocası izin verdiğinde kadının o maldan hem kendi nefsine hem de ölmüş olan yakınlarına tasaddukta bulunmasında bir sorun yoktur. Eğer kocası izin vermemiş ise kadının o maldan bir şey tasaddukta bulunması helâl olmaz. Çünkü o mal kocaya aittir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hiç bir Müslümânın malı, kendi gönül hoşnutluğu olmadıkça (bir kimseye) helâl olmaz." (1)

1- Bu hadîsi Ahmed (5/72 20714), Ebû Davûd Câmiû'l Kebîrde olduğu gibi, Beyhakî şu'abu'l Îmân (4/387 5492) rivâyet etmiştir. Elbânî'de sahîh olduğunu söylemiştir.

[Fetâvâ nûrun alâ'd-derb, 7/20, 3567]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş