CENÂİZ
Cenaze Defninde Ezân Okumak 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna Soruldu:

Soru: Ülkemiz Bangladeş'de ölünün defnedilmesinden sonra kabrin yanında ezan okunmaktadır. Bu mesele hakkında âlimlerimiz ihtilaf ettiler ve birbirleri ile tartışıyorlar. Bazıları caiz olduğunu söylerken bazıları men etmektedirler.

Cevap: Definden önce kabrin yanında veya definden sonra kabrin yanında ezan veya kamet okumak caiz değildir. Çünkü bu sonradan uydurulmuş bid'atlerdendir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sabittir: 'Kim şu dinimizde onda olmayan birşey icad ederse, o reddedilir.' Âişe radıyallahu anhâ hadisi olarak Buhârî ve Müslim rivâyet etmişlerdir. Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına salât ve selam olsun.

Üye: Abdullah b. Kuûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzak Afîfî
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime, 1/9/82]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş