Arapça Metinler -+

AÇIKLAMA :

ÖNSÖZ:

Elinizde bulunan Şeyhulislâm İbn Abdilvahhâb'ın el-Kavâidu'l-Erbaa, el-Usûlu's-Selâse ve Nevâkidu'l-İslâm eserleri imanın ve dînin ta'lîminde kadınıyla erkeğiyle bütün müslümanlar için ve ilim tâlibleri için vazgeçilmezdir. Mubâre, İmâm Muhammed b. Abdilvahhâb Şer'î İlimler Medresesi'nin de temhid kısmında akîde olarak mukarrardır. Hem medrese talebelerine devamlı gerektiği için hem de umum halka yönelik meclislerde pek çok yerlerde devamlı okunageldiği için bu eserlerin tercümesiz orjinal Arapça dilinde basılması elzem oldu.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Telif: İmâm Müceddid Şeyhulislâm Muhammed b. Abdilvahhâb

Kaç Sayfa : 48

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)