İLİM
Mutlaka Belirli Bir Mezhebi Taklîd Etmek Gerekir mi? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Muhammed el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Belirli bir mezhebi taklîd etmek vâcib midir?

Cevap: Evet, belirli bir mezhebi taklîd etmek kat'î olarak vâcibtir. Ancak taklîd edilmesi vâcib olan bu belirli mezheb, Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem'in mezhebidir. Çünkü Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yola ittibâ etmek vâcibtir. Bu dünya ve âhiret saadetidir. Yüce Allah şöyle buyurur: "(Ey Rasûl!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin." [Âlu İmrân, 31] Yine şöyle buyurur: "Allah'a ve Rasûl'e itaat edin ki size rahmet edilsin." [Âlu İmrân, 132] İlim ehlinin icmâsıyla ittibâ edilmesi vâcib olan mezheb işte budur! Bu mezhebin dışındakilere gelince, hilâfına delîl açığa çıkmadıkça ittibâ edilmesi câiz, hilâfına delîl sâbit olursa ittibâ edilmesi harâm olur.

Hatta, insanlardan herhangi biri hakkında "Söylediği her hususta ona itaat etmek vâcibtir." diyen kişi ile ilgili Şeyhulislâm şöyle demiştir: Tevbe etmesi istenir, ederse ne âlâ, aksi takdîrde öldürülür. Çünkü bunda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den [yüz çevirip] başkasına itaat etmek vardır. Allah rahmet etsin, ne doğru söylemiştir! Nebî sallallahu aleyhi ve sellem müstesnâ insanlardan hiç birinin görüşünün, mutlak olarak alınması vâcib değildir. Vâcib olan Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü almaktır. O da şöyle buyurmuştur: "Benden sonra şu ikisine, Ebû Bekir ve 'Umer'e uyun!" [Tirmizî, Kitâbu'l-Menâkıb; İbn Mâce, Mukaddime] Yine şöyle buyurmuştur: 'Eğer Ebû Bekir'e ve 'Umer'e itaat ederseniz, rüşde erersiniz.' [Muslim, Kitâbu'l-Mesâcid]

[Kitâbu'l-İlm, s: 177]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş