İLİM
Her İtaat İbâdet Olarak İsimlendirilir mi? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: [Allah'tan başkasına yapılan] Her itaat ibâdet olarak isimlendirilir mi?

Cevap: İtaat çeşitlidir. Bazen ibâdet olur, bazen de ibâdet olmaz. Kim herhangi bir insanın şerîata muvâfık olsun, muhâlif olsun her hususta itaat edileceğine i'tikâd ederek itaat ederse işte bu bir ibâdettir. Eğer bir insana –ma'siyette değil- ma'rûfta itaat ederse, bu da Allah'a itaattir. Eğer birisine –[söz konusu] i'tikâd olmaksızın- ma'siyette itaat ederse, bu bir günahtır ve [o insana] ibâdet değildir. Yani bunun çeşitleri vardır. İtaati, itaat edilene mutlak ma'nâda bir ibâdet kabûl eden hata etmiştir. Müslümanlar Rasûl'e itaat ederler, şimdi bu, onların ona ibâdet ettikleri anlamına mı gelir!? Rasûl'e itaat ederler, çünkü ona itaat Allah'a itaattir. Aynı şekilde ma'rûf ve mubâhta yöneticiye itaat de böyledir ve yöneticiye ibâdet değildir.

 

el-Fevâidu'l-'İlmiyye mine'd-Durûsi'l-Bâziyye (3/89)

Derleyen: Abdusselâm b. Abdillah es-Süleymân

Gözden Geçiren: Şeyh Salih b. Fevzân el-Fevzân

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş