İLİM
İlim Talebinde Gayret ve Himmeti Artıran Sebebler 06 December 2017 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh İbn 'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: İlim talebinde bir himmetsizlik ve şevksizlik göze çarpıyor. Bu hususta yüksek himmeti husûle getirecek ve ilme hırs oluşturacak vesîle ve yollar nelerdir?

Cevap: Şer'î ilim talebinde himmetsizlik çok büyük bir musîbettir. Yüksek himmete götüren olmazsa olmazsa bazı şartları şöyle sıralayabiliriz:

Birincisi: İlim talebinde Allah'a karşı ihlâslı olmaktır. Kişi ilim talep etmeyi Allah için yaptığında bu ilim talebinden dolayı ecîr verileceği ve ileride ümmetin derecelerinden olan üçüncü derecede olacağını bilir. Bundan dolayı şüphesiz ki himmeti canlı ve hayat dolu olur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurdu: "Kim Allah'a ve peygambere itâat ederse işte onlar, Allah'ın, kendilerine ni'metler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehîdlerle, sâlihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır!" (Nisâ Sûresi, 69).

İkincisi: Ona, kendisini ilme teşvîk edecek, ilmî konuları münâkaşa ve tahlîl edecek kimselere sımsıkı sarılması, ilim tahsilinde ona yardımcı oldukları sürece onların arkadaşlıklarından usanmaması gerekir.

Üçüncüsü: Nefsini sabırlı tutmasıdır yani bir o yana bir bu yana dönmek istediğinde ona engel olmasıdır. Nitekim Yüce Allah Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle hitâb etmiştir: "Sabah, akşam Rablerine, sırf O'nun yüzünü dileyerek, duâ edenlerle beraber nefsini sabırla tut. Dünyâ hayatının zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma." (Kehf Sûresi, 28). Öyleyse ilim tâlibi dişini sıksın. İlim talebesi sabredip ve bunu alışkanlık hâline getirince artık bu onda bir özellik hâline gelir.

İçinde ilim talep etmediği gün ona çok uzun gelir. Dizginleri nefsin eline teslîm ettiğinde ise muvaffak olmak mümkün değildir. Çünkü nefis alabildiğine kötülüğü emreder, şeytan da onu, tembellik ve cahilliğe teşvîk eder.


Kitâbu'l-İlm (s: 105)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş