İLİM
İ'tikâfın En Az Müddeti Nedir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Abdullah b. Muhammed b. Humeyd rahimehullah'a soruldu:

Soru: İ'tikâfın mahdûd bir müddeti var mıdır? Akşam namazından sabah namazına kadar i'tikâf câiz midir?

Cevap: Ramazanın son on gününde i'tikâfa girersen bu daha fazîletlidir. Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın son on gününde i'tikâfa girerdi. Ancak eğer bir gün de olsa i'tikâf yaparsan câizdir. Ecir ve sevâbın olur. Ya da akşamdan imsâka kadar i'tikâfa girsen, sonra i'tikâfından çıksan buna bir engel yoktur. Bu konuda muayyen bir şey yoktur. Hanbelîler, isterse bir müddet olsun câizdir, demişlerdir. Eğer mescidde bir müddet oturur ve oradan çıkıncaya kadar i'tikâfa niyyet edersen, bu sahîhtir.


el-Fetâvâ ve'd-Durûs fi'l-Mescidi'l-Harâm (s: 547)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş