İLİM
Âlim ile Davetçi Arasındaki Fark Nedir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Muhammed el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Âlim ile davetçi arasındaki fark nedir?

Cevap: Davetçi, şerîatı Allah'ın kullarına ulaştırmak için çalışan, bazen terğîb ile rağbet ettirerek bazen de terhîb ile korkutarak ona davet edendir.

Âlim, Allah'ın kendisine ilim ihsân ettiği kimsedir. Davetçi olabilir de olmayabilir de. Ancak davetçi olmaz ise, ilminde gerçekten eksik birisidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mîrâsına tam anlamıyla vâris olmamış demektir. Çünkü peygamberler aleyhimussalâtuvesselâm mîrâs olarak dirhem ve dînâr değil, ancak ilim bırakırlar. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 'Şüphesiz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler mîrâs olarak ne dirhem ne de dînâr bırakırlar. Onlar mîrâs olarak ancak ilim bırakırlar. Kim bu mîrâsı alırsa, büyük bir nasibe ulaşmıştır.' [Ebû Dâvûd (3641), İbn Mâce (223), Tirmizî (2682)] Kim ilmi elde eder ve Allah'a davet ederse, rasûllerin mîrâsına –yerine getirip davet ettiği kadarıyla- hakkıyla vâris olmuştur.

Bazı kimselerin, 'İlim olmadan da davetçi olunur.' şeklindeki sözlerine gelince, eğer ilimsiz davetçiden fetvâ verme, münâzara etme ve delîllerden mesâil istinbât etmeye güç yetirebilmek anlamında bir ilmî kudreti kasdediyorlarsa bu sözü kabûl etmemiz mümkündür. Ancak davet ettiği hususu bilmeden davetçi olmak hiç şüphesiz mümkün değildir. Ben bu şekilde olan birisinin hakka davet etmesinden sakındırıyorum. Çünkü –görülüp bilindiği üzere- böylesinin ifsâd ettiği ıslâh ettiğinden çok olur.


es-Sahvetu'l-İslâmiyye (s: 61)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş