İLİM
Amelde Mezhepler Arası Geçiş Yapılabilir mi? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İmam Abdulaziz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: Suriye'den kardeşimiz B. S. K. sorusunda şöyle demektedir: Ben İmam Şâfi'î'ye iktida etmiş birisiyim. Bu durumda abdest konusunda [üzerinde olduğum mezhebi terk ederek] İmam Ebu Hanîfe'ye uymam, yani abdest konusunda iki mezhebi, Şafiîliği ve Hanefiliği tatbik etmem doğru olur mu? Acele fetvanızı bekliyorum.

Cevap: Senin yapman gereken, ilim ehlinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest alma şeklini sormak ve bununla amel etmektir.  Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: 'Allah'a itaat edin, Rasûl'e itaat edin.' [Nisa sûresi, 59] Yine Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: 'Muhakkak ki sizin için Rasûlullah da güzel bir örneklik vardır.' [Ahzab sûresi, 21] Eğer ilim talebesi isen, el-Munteka, Buluğu'l-Merâm, Umdetu'l-Hadîs gibi hadis kitaplarına müracaat ederek abdest, namaz ve bunlardan başka konulardaki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini öğrenirsin. [Bu kitapları okurken] müşkil bir konu ile karşılaşırsan kendi beldende veya başka yerlerde bulunan hakkı araştırmaları, ilim ve faziletleri ile tanınan ilim ehlinden sorarsın. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 'Eğer bilmiyorsanız, ehl-i zikr'e sorun.' [Nahl sûresi, 43] Allah beni ve seni faydalı ilme ve bununla amel etmeye muvaffak etsin. Başarıya ulaştırıcı O'dur.

[Mecmû'u Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia 29. cilt/62. sayfa ve devamı]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş