İLİM
Çarşıya Giriş Duası 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna soruldu:

Soru: Bazı kardeşlerden çarşıya giriş duası hakkında vârid olmuş hadîsin zayıf olduğunu duydum. Bu doğru mu?

Cevap: Evet. Çarşıya giriş duası hakkındaki hadîs zayıftır. Hadîs şöyledir: Ömer ibnu'l-Hattab'dan radıyallahu anhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim çarşı-pazara girerken: Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerike leh. Lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemut bi-yedihi'l-hayr ve huve alâ kulli şey'in kadîr, derse Allah ona bir milyon hasene yazar. Bir milyon seyyiesini siler. Bir milyon derece yükseltir." Bu, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den sahîh olarak gelmemiştir. Bunu Mustedrek'de Hâkim ve başkaları rivâyet etmişlerdir. Hafızlardan bir topluluk bu hadîsin illetli olduğuna hükmetmişlerdir. Onlardan biri de İbn Kayyım'dır. Bunu ondan Aclûnî Keşfu'l-Hafâ'da zikretmiştir. Çünkü senedinde Alu Zubeyr'in Amr b. Dînâr vardır. O da zayıftır. Bununla birlikte hadîsin metninde nekaret bulunmaktadır. Başarı Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına salât ve selâm olsun.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Abdulaziz b. Abdillah Alu'ş-Şeyh
Üye: Salih b. Fevzân el-Fevzân
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzak Afîfî
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/13/13]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş