AKÎDE
Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmeyenler Hakkında Davet İmâmlarının Sözleri (4) 09 November 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEYENLER HAKKINDA

DAVET İMÂMLARININ SÖZLERİ (4)

Allâme İmâm Süleymân b. Sehmân (vefâtı: 1349 hicrî) şöyle der:

«Ancak şunun bilinmesi gerekir: Tâğûta muhâkeme olan veya Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeden ve onların hükmünün Allah ve Rasûlü'nün hükmünden daha mükemmel ve daha güzel olduğuna i'tikâd edenin durumu kişiyi dînden çıkaran i'tikâdî küfre ilhâk edilir. Nitekim bu, kişiyi dînden çıkaran on şeyi açıklayan Nevâkıdu'l-İslâm risâlesinde mezkûrdur. Böyle i'tikâd etmeyen ancak tâğûta -onun hükmünün bâtıl olduğuna inanarak- muhâkeme olan kişiye gelince; bu, amelî küfürdendir.»

İrşâdu't-Tâlib ilâ Ehemmi'l-Metâlib (9)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş