AKÎDE
Allâme Aynî'nin Mâide 44 Âyeti Hakkındaki Sözleri 24 October 2015 tarihinde eklendi

ALLÂME AYNÎ'NİN MÂİDE 44 ÂYETİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Allâme Bedruddîn el-Aynî (vefâtı: 855) Mâide sûresi 44. ve devamındaki âyetler hakkında şöyle der:

«Bu ve sonrasındaki iki âyet kâfirler ve yahûdîlerden Allah'ın hükmünü tağyîr edenler hakkında inmiştir. Ehl-i İslâm ile hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü müslüman büyük günah işlese bile ona kâfir denilmez.»

Umdetu'l-Kârî (24/359)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş