AKÎDE
Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmemek Hakkında Sözün Özü 19 October 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEMEK HAKKINDA SÖZÜN ÖZÜ

Allâme Şeyh Ebu'l-Ferec Abdurrahmân b. Ali İbnu'l-Cevzî (vefâtı: 597 hicrî) şöyle der:

«Sözün özü şudur: Yahûdîlerin yaptığı gibi o hükmü Allah'ın indirdiğini bile bile Allah'ın indirdikleri ile -inkâr ederek- hükmetmeyen kâfirdir. Allah'ın indirdikleriyle inkâr söz konusu olmaksızın hevâya meylederek hükmetmeyen zâlim ve fâsıktır. Ali b. Ebî Talha İbn Abbâs'dan şöyle dediğini nakleder: Allah'ın indirdiklerini inkâr eden kâfir olur, ikrâr edip onunla hükmetmeyen ise fâsık ve zâlim olur.»

Zâdu'l-Mesîr (s: 386)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş