AKÎDE
Allah'tan Başkasına Kurban Kesen Mürted Olur 07 May 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'TAN BAŞKASINA KURBAN KESEN MÜRTED OLUR

Allah'tan başkası adına kesmek ile kastedilen puta, haça, Mûsa'ya, İsâ'ya -Allah'ın salât ve selâmı onların üzerine olsun- yahut Kâbe ve benzeri şeylere hayvan kesen kimselerde olduğu gibi, Allah'tan başkasının ismiyle kesmektir. Bunların hepsi harâmdır. Bu kesilen hayvan helâl değildir. Hayvanı kesenin müslüman, hıristiyan veya yahûdî olması arasında fark yoktur. Şâfiî bunu açıkça beyân etmiş ve ashâbımızda bunun üzerine ittifak etmişlerdir. Eğer bununla birlikte Allah'tan başka kendisine hayvan kesilen şeyi ta'zimde bulunmayı ve ona ibâdeti kastediyorsa bu küfürdür. Eğer hayvanı kesen bundan önce müslüman idiyse bu hayvan kesimiyle mürted olur.

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî (ö. 676/1277)

el-Minhâc fî Şerhi Sahîhi Müslim b. Haccâc (13/141)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş