FIKIH
Namazı Bozan Şeyler 28 February 2014 tarihinde eklendi

Namazı Bozan Şeyler Üç Tanedir

'Namazı bozan şeyler üç tanedir. Bu üçü dışındakiler sâbit değildir.

 

Birincisi: Zarûret olmaksızın birbiri ardına çokça hareket etmek.

İkincisi: Namazın vâciblerinden bir vâcibin terki. Vâcib sözümüz, rükün, şart ve vâcibi içine alır. Eğer, 'Vâciblerden birini sehven ve cehlen terk etmek [namazı bozmaz. Bu da] bu kuralı bozar' denilirse, 'Bozmaz, çünkü o [vâcib], ancak hatırlama şartına bağlı olarak vâcibtir' denilir. Eğer, 'Aynı şekilde, bazı rükünleri veya şartları ya da vâcibleri yerine getirmekten âciz kimsenin durumunu da bu kuralı bozar' denilirse, 'Bozmaz, çünkü o, ancak güç yetirilme şartına bağlı olarak vâcibtir' denilir.

Üçüncüsü: Kahkahadır, tebessüm ise bunun hilâfınadır, çünkü o [sadece] mekrûhtur.

Kelâma kıyâsen iki harfin açığa çıktığı; boğaz temizleme, iç çekme, sümük ve balgam çıkarma gibi bunlardan başka zikredilenler ise namazı bozmazlar. Çünkü kıyâsın şartı fer'in asl'a musâvâtıdır. Bu ikisi [kelâm ile iki harfin çıktığı boğaz temizleme ve diğerleri] arasında ise müsâvât yoktur.'

 

Âlim-i Rabbânî
Abdurrahmân ibnu Nâsır es-Sa'dî (vefâtı: 1376 hicrî)
Ta'lîkâtu alâ 'Umdeti'l-Ahkâm (157)
Tahkîk: Abdurrahmân b. Sâlim el-Ehdel

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş