AKÎDE
Bid'at Ehlini Sevenin Âkıbeti 28 February 2014 tarihinde eklendi

BİD'AT EHLİNİ SEVENİN ÂKIBETİ

Fudayl b. 'Iyâd (vefâtı: 187 hicrî) rahimehullah şöyle der:

'Kim bid'at ehlinden birini severse, Allah onun amelini boşa çıkarır ve kalbinden İslâm Nûru'nu çıkarır.'

Şeyhulislâm Ebû İsmâ'îl Abdullah ibnu Muhammed el-Herevî (vefâtı: 481 hicrî)

Zemmu'l-Kelâm ve Ehlihi (4/167)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş