İLİM
Muhaddis Şeyh Mukbil'in Şeyh İbn Bâz'a Övgüsü 25 February 2014 tarihinde eklendi

Muhaddis Şeyh Mukbil b. Hâdi el-Vâdi'î rahimehullah'a soruldu:

Soru: Fıkıh, hadîs ve usûl ilimleri yönünden bu asırda insanların en âlimi kimdir?

Cevap: Bu sorunun cevabını verebilmek için insanların ahvâlini takip edip izlemek, onların durumlarını bilmek gerekir. Ben epey vakittir Yemen'de kalıyorum ve ilim ehliyle çok içli dışlı değilim. Ancak fetvâlarını dinleyince bende oluşan kanaat, bu zamanda fıkıh hususunda insanların en âliminin Şeyh İbn Bâz olduğudur. Allah onu korusun.

[İcâbetu's-Sâil alâ Ehemmi'l-Mesâil, 318. soru]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş