NAMAZ
Uçakta Namaz Kılmak Câiz midir? 09 April 2015 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna Soruldu:


Soru: Uçakta yolculuk yapıyorken namaz vakti girerse uçakta namaz kılmamız câiz midir?

Cevap: Uçak havada uçarken, namaz vakti girer ve herhangi bir havaalanına inmeden namazın vaktinin geçeceğinden endişe ediliyorsa, âlimler namazın ruku', secde ve kıbleye yönelme hallerinden güç yetirildiği kadarıyla vaktinde kılınmasının farz olduğunda icmâ' etmişlerdir. Çünkü Yüce Allah: "O hâlde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten korunup sakının." (et-Teğabun, 16) buyurmaktadır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem de: "Size herhangi bir hususu emrettiğim takdirde onu gücünüz yettiği kadarıyla yerine getirin..." buyurmaktadır.

Eğer vakit çıkmadan uçağın ineceğini ve namazını kılmaya yetecek kadar bir sürenin kalacağını biliyorsa ya da namaz öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı birlikte cem' olunabilecek namazlardan ise ve ikincisinin vakti çıkmadan önce namazlarını edâ edecek kadar bir süre kalacak şekilde uçağın ineceğini biliyor ise; yine âlimlerin cumhûruna  göre namazın uçakta kılınması câizdir. Çünkü daha önce geçtiği üzere; namazın vaktinin girmesi ile birlikte kudret nisbetinde kılınmasını vâcib kılan emir vardır. Doğru olan da budur.

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Nâib: Abdurrezzâk el-'Afîfî
Üye: Abdullah b. Manî'
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/8/120]

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş